Spring til indhold

Clarasvej

Clarasvej

Clara Melchior f. Rafael (1866-1945) var engelskfødt bankierdatter. Hun blev gift med grosserer Carl H. Melchior (se Melchiorsvej). Ægteparret var centrum for den herskabelige og kosmopolitiske livsstil, som prægede Henriksholm. De økonomiske forhold efter ægtemandens død i 1931 medførte, at Clara Melchior i 1943 afhændede Henriksholm med tilhørende arealer til et københavnsk byggeselskab. Grundet jødeforfølgelserne flygtede familien samme år til Sverige, hvor Clara Melchior døde i Malmø i august 1945.