Spring til indhold

Colbjørnsensvej

Colbjørnsensvej

Christian Colbjørnsen (1749–1814) var dansk-norsk jurist og embedsmand. Han var sekretær for Landbokommissionen, som udarbejdede de reformer, der førte til Stavnsbåndets ophævelse i 1799. Han ejede ejendommen Rolighed 1778 – 1781 og Nærumgård 1781-1806. Christian Colbjørnsen fik i 1790’erne lagt flere gårde í Nærum ind under ejendommen. Fra 1806-1811 var han ejer af ejendommen Enrum. Colbjørnsensvej blev anlagt i 1936.