Drevon Obelisken, Næsseskoven, Luknam

Yderst på Næsset ved Næsseslottet står Drevon Obelisken. Obelisken blev rejst af Næsseslottets bygherre og ejer Frédéric de Coninck (1740-1811) til ære for den skattede barndomsven Jean Frédéric Henry de Drevon (1734-1797). Jean Frédéric Henry de Drevon boede hos familien de Coninck 1782-1786 og planlagde det romantiske engelske haveanlæg omkring Næsseslottet.

På søjlen findes en inskription på latin, som i dansk oversættelse lyder: ”J.F.H. de Drevon/oberst ved det belgiske rytteri/ved hvis snilde/og råd/denne såre/yndige lund/er blevet endnu yndigere/i taknemmelighed rejst/af ejeren af denne ejendom/F.de Coninck/1783”.  

Obelisken er istandsat 1996 i forbindelse med Parkens restaurering. 

PLACERING: Næsseskoven, yderst på Næsset
KUNSTNER: Johannes Wiedewelt (1731-1802)
DATERING: 1783
MATERIALE: norsk marmor, sandsten og granit
MÅL I CM: sokkel: 74x120x148, postament: 90x36x84 søjle: 310x34-24x74-34

Forslag til litteratur: 
Ture i Søllerød af Jan Møller (1990)
Niels Peter Stilling, Kulturslangen (1996): s. 9
Frederic De Coninck og Dronninggaard (1987): s. 40, 80, 131-132, 135, 140. 
Søllerødbogen 1946 s. 36
Søllerødbogen 1983 s. 51
Eiler Nystrøm, Søllerød sogn i fortid og nutid (1911): s. 213