Spring til indhold

Faldne 2. Verdenskrig på Birkerød Gymnasium

Faldne 2. Verdenskrig, Birkerød Gymnasium

Mindepladen ved hovedindgangen på Birkerød Gymnasium for faldne under 2. Verdenskrig blev afsløret den 26. oktober 1949 på Birkerød Statsskole, som havde til huse i det nuværende Mantziusgårdens bygninger. Pladen blev opsat til minde over gamle elever, der døde i frihedskampen, faldt i allieret krigstjeneste eller omkom på havet, mens de sejlede for de allierede magter. Pengene til mindetavlen blev indsamlet blandt Birkerød Statsskoles gamle elever.  Da Birkerød Statsskole i 1967 flyttede til Søndervangen 56 i Birkerød flyttede mindetavlen med. I 1986 skiftede skolen navn til Birkerød Gymnasium. 

På mindetavlen står: 

PEDER VALDEMAR AHNFELDT-MOLLERUP
SHELL-HUSET 21-3-45
STIG AMMENTORP
ØRESUND 1-4-44
JØRN ANDERSEN
RYVANGEN 17-3-45
JØRGEN BECH
STILLEHAVET 9-12-41
CARL BERG
DACHAU 21-3-45
JØRGEN PETER JESPERSEN
SKOTLANDS KYST 19-2-41
KNUD FLEMMING v.d. AA KÜHLE
R.A.F. 20-9-41
SVEN ERIK v. d. AA KÜHLE
TOBRUK 12-2-42
OTTO MALLING
NEUENGAMME 20-12-44
 

Peder Valdemar Tøger Ahnfeldt-Mollerup, født 26. juli 1907 i Århus, blev student fra Birkerød Statsskole i 1925. Han var kaptajn ved generalkommandoen. Mollerup, som han kaldte sig var medlem af Akademisk Skytteforening og var her leder af terrænsportsafdelingen. Mollerup forberedte sine medlemmer i terrænsportsafdelingen til illegalt arbejde. I oktober 1943 hjalp medlemmer af terrænsportsafdelingen københavnske jøder til Sydsjælland, hvorfra de kom videre til Sverige. Mollerup måtte i 1943 "gå under jorden". Fra efteråret 1943 hørte Mollerup til den kreds af officerer kaldet "Den lille generalstab", som forestod den illegale organisering af militære modstandsstyrker. Mollerup blev taget i februar 1945 i forbindelse med den tyske oprulning af modstandsbevægelsen i København. Han blev sat i Shellhuset. Han omkom her under englændernes bombardement af Shellhuset d. 21. marts 1945. 

Stig Gustav Erik Anker Ammentorp, født 17. juni 1924 i København, var uddannet som kompasmager. Han gik på Birkerød Statsskole. Han var medlem af modstandsbevægelsen. I modstandsarbejdet deltog Stig Ammentorp i illegale våbentransporter og i flygtningetransporter til Sverige. Som følge af modstandsarbejdet var Stig Ammentorp eftersøgt og han ville derfor flygte til Sverige, men han druknede under flugten til Sverige. Liget er aldrig blevet fundet. 

Jørn Andersen, født d. 9. august 1909 i Nervi i Italien, var student fra Birkerød Kostskole. Han blev udannet som Exam. polyt og radiotekniker på Teknologisk Institut. Han var tilknyttet modstandsgruppen Holger Danskes 1. Kompagni, 2, afdeling, 3. gruppe. Gruppen gennemførte både fabrikssabotager og likvideringer. Han blev arresteret d. 26. februar 1945 sammen sine gruppekammerater. De blev alle bortset fra én henrettet i Ryvangen d. 17. marts 1945. 

Der mangler oplysninger om Jørgen Bech, der døde i Stillehavet d. 9. december 1941. 

Carl Julius Valdemar Berg, født d. 28. september 1893 i Kolding, var kaptajn og våbeningeniør. I 1943 begyndte danske officerer at danne illegale militærgrupper - de såkaldte O-grupper. Carl Berg var næstkommanderende for Amagerafsnittet. Carl Berg blev arresteret i december 1944 i forbindelse med fundet af et større parti maskinpistoler. Han blev sigtet for sabotage og blev i marts 1945 deporteret til Dachau, hvor han d. 21. marts døde af lungebetændelse. 

Jørgen Peter Jespersen var styrmand i D.F.D.S. Han sejlede for de allierede. Han døde ved et bombeangreb d. 19. februar 1941 ved Skotlands Kyst. 

Knud Flemming van der Aa Kühle tog til Kenya i 1940. Han kom ind i R.A.F. Royal Air Force. Han blev sendt til England. Han blev dræbt under en øvelsesflyvning i Aldersgrove i Irland d. 20. september 1941.

Broderen Sven Erik van der Aa Kühle tog til Kenya allerede i 1937. Han kom også ind i R A.F og blev i Rhodesia uddannet som pilot. i juni 1941 blev han fighterpilot i en Hurricane-maskine. Den 12. februar 1942 blev han dræbt i kamp over Tobruks Havn i det nordøstlige Libyen . Han ligger begravet i Tobruk. 

Otto Malling var frihedskæmper. Han blev arresteret af Gestapo d. 11. december 1943. Han blev deporteret til koncentrationslejren Neuengamme, hvor han døde d. 20. december 1944.