Spring til indhold

Gunnar Alsvold, mindesten, Rude skov

Gunnar Alsvold, mindesten, Rude skov

Mindesten for politibetjent Gunnar Alsvold født d. 19. juni 1920. Gunnar Alsvold var en af besættelsestidens frihedskæmpere, der mistede livet i kamp mod den tyske besættelsesmagt. Kolleger fra Antoniegades politistation rejste mindestenen for Gunnar Alsvold. Gunnar Alsvold og hans makker Leif Schiønnemann blev begge skudt under en ildkamp på Hørsholm Kongevej den 21. december 1944. 

Frihedskæmperne Gunnar Alsvold og Leif Schiønnemann tilhørte ”Gruppe 1944”, der blandt anden undergrundsvirksomhed også drev en transportvirksomhed med hurtige motorbåde til Sverige. Bådene, der lå i næsten fast færgefart mellem Danmark og Sverige krævede megen benzin. Gruppen havde derfor besluttet at hente benzin hos tyskerne på deres benzindepot i Hillerød. Gruppen ankom med 18 maskinpistol-bevæbnede mænd i tre personvogne og to tankvogne. Tyskerne på depotet blev holdt op og tvunget til at fylde de to tankvogne med benzin. En tredje, tankbil, der holdt på stedet, blev også fyldt og taget med. Af forskellige ruter kørte de tre tankbiler mod København, hver ledsaget af en personvogn med bevæbnede frihedskæmpere.

I Rude Skov på Kongevejen ved 19 km stenen, havde tyskerne nået at lave en vejspærring, som modstandsfolkene på grund af det bakkede terræn først for sent fik øje på. Der var derfor ikke andet at gøre end at forsøge at sprænge barrikaden. Under skudvekslingen dræbtes den unge politibetjent Gunnar Alsvold, der sad på bagsædet i personvognen. Idet han faldt sammen, gik hans maskinpistol af og sårede føreren af vognen, Leif Schiønnemann, dødeligt.  Det lykkedes sidemanden at overtage rattet og slippe igennem med endnu en såret mand. Den døde Leif Schiønnemann blev efterladt i grøften helt nede ved Rudersdal-sportspladsen. Her er der rejst en mindesten over ham.

PLACERING: Hørsholm Kongevej sydside ved 19 km stenen overfor Vildtfogedvej
DATERING:   1945
MATERIALE: Granit natursten på perlesten kantet af granit kantsten  
MÅL I CM: Sokkel: H. 25; Mindesten: H. 120; D 35-40; B. 135

Forslag til litteratur:
Anders Bjørnvad, Krigens Monumenter 1940-45(1999):  s. 264
Søllerødbogen 1986 s. 76
Ib Damgaard Petersen, Faldne i Danmarks Frihedskamp 1940-45 (1970).

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 819 (6) og høre historien bag monumentet