Spring til indhold

Henriksholms Allé

Henriksholms Allé

Johan Henrik von Stramboe (1738-1811) var pensioneret løjtnant, formentlig fra Norsk Livregiment, i 1783, efterfølgende tracteur, spisevært i Store Færgestræde 254 , nu Højbro plads. Han købte i 1795 150 tdr. land af konferensråd Conrad Alexander Fabritius de Tengnagel på Enrum i Vedbæk, og opførte det oprindelige Henriksholm som lyststed med tilhørende avlsgård. Ejendommen blev efter hans død bortauktioneret.