Kvartmilestenen, Skodsborg Strandvej

På Skodsborg Strandvej over for nr. 261 står en milesten. I milestenen er indhugget én fordybning.

Kong Christian den 5. (1670-1699) ønskede at kende de nøjagtige afstande langs rigets landeveje. Han bad derfor sin astronom Ole Rømer opmåle vejene og markere hver ¼ mil med særlige milepæle. Ole Rømer havde blandt sine mange videnskabelige opgaver også fastlagt det danske målesystem. (1”rømermil” = 7,53 km).

De første milepæle var af træ, men ved en efterfølgende bestemmelse af 26. marts 1692 befalede kongen, at der ved hver ¼ milepæl skulle udføres små milehøje af jord og sten med en milesten af tilhuggen granit på toppen. Ved hele mil blev kongens monogram og krone indhugget i disse milesten, medens stenene ved de ¼ mil kun fik indhugget små runde fordybninger, henholdsvis én ved den første ¼ mil, to ved den anden og tre ved den tredje. Stenen i Skodsborg har én fordybning, dvs. ¼ mil efter sidste hele mil, som var 2 mil – altså 2 ¼ mil fra København.

Stenen har i mange år stået skjult i en hæk lidt længere mod nord, usynlig fra Strandvejen. Den blev i efteråret 2003 flyttet til sin nuværende plads og placeret på en lille høj, som oprindelig foreskrevet, dog i en noget reduceret højde.

Milesten fra denne perioden er de første der kendes i Danmark, og langs Strandvejen er bevaret enkelte lignende sten.

 

placering: Skodsborg Strandvej overfor nr. 261
kunstner: —
datering: ca. 1692
materiale: granit
mål i cm: Sokkel: 50 x 160 x 250. Stenen: 80 x 40/20 x 45/27

Forslag til litteratur:
Skiltet ved stenen (gengivet ovenfor)
Søllerødbogen 2001: s. 35