Spring til indhold

Ludvig Jensens Vej

Ludvig Jensens Vej

Ludvig Jensen (1821 – 1903) var gårdejer og sogneforstander. Han byggede Tornevangsgård. Inspireret af Grundtvigs tanker om folkeoplysning og den nye forsamlingsfrihed, som var givet i Grundloven 1848, var Ludvig Jensen en af initiativtagerne til oprettelsen af Birkerød Sogns Læseforening i 1857. Foreningens medlemmer var fortrinsvis fra landbobefolkningen og håndværkerstanden. Ludvig Jensens Vej blev navngivet i 1927