Spring til indhold

Marmillodmonumentet

Marmillodmonumentet, ved Rudegård Stadion

Ved Rudegård Stadion mellem Kongevejene til Hillerød og Hørsholm står en sten til minde om ingeniøren Jean Rodolphe Francois Marmillod(1720-1786). Marmillod, som var født i Schweiz, blev uddannet i Frankrig med speciale i vej- og brobyggeri. Han blev i 1764 under Frederik V (1746-1766) hentet til Danmark af den daværende statsminister J.H.E. Bernstorff for at skabe bedre veje til og fra hovedstaden.

Den oprindelige Kongevej blev anlagt af Frederik II i 1584 og gik fra København til Frederiksborg slot. I 1587 kom forgreningen til Hørsholm til. Disse kongeveje snoede sig gennem landskabet som alle andre veje på den tid.

Marmillod  stod for en del større vejbyggerier - chausséer i anden halvdel af 1700-tallet. Udover Kongevejene blev også Roskildevejen, Jagtvej og  Bernstorffsvej i Gentofte anlagt af Marmillod. Chausséerne blev anlagt på et underlag af svære sten. Herover blev der lagt et faststampet gruslag. Langs vejene blev anlagt grøfter for at sikre afvandingen. Kendetegnende for vejenene er, at de så vidt muligt fulgte rette linjer. Selv ikke den store Geels Bakke i Holte fik Marmillod til at ændre linjeføringen.  Den første nye kongevejsstrækning blev anlagt fra København (Vibenshus) via Lyngby, Rudersdal, Hørsholm og Brønsholm til Fredensborg i årene 1764 til 1775. Først i årene 1792-1802 blev vejen fra Rudersdal til Hillerød, Frederiksborg Slot, anlagt efter Marmillods idéer.  Frem til omkring 1915 var vejene ”Kongens”, dvs. betalingsveje. 

Mindestenen for Marmillod blev opstillet i 1925 i 150-året for Kongevejens færdiggørelse gennem den tidligere Søllerød Kommune.

Inskriptionen på stenen lyder:

” F V/indkaldte/1764/fra Frankrig/oberst Marmillod/som forestod anlægget/af denne Danmarks/ældste Chaussee”.

 

PLACERING: vejgaflen i Holte mellem Kongevejene til Hillerød og Hørsholm
KUNSTNER: —
DATERING: opstillet 1925-150 året for Kongevejens færdiggørelse gennem Søllerød Kommune
MATERIALE: granit
MÅL I CM: 130x100x150

Forslag til litteratur:

Søllerødbogen 1989: s. 9 (40)
Jens Vellev (red.), Braut 1; Nordiske Vejhistoriske Studier. Dansk Vejmuseum 1996.

Du kan ringe til tlf. nr. 99 400 821 (2) og høre historien bag monumentet