Spring til indhold

Melchiorsvej

Melchiorsvej

Carl Henriques Melchior (1855-1931) var grosserer og ejer af Henriksholm med tilhørende jorder fra 1892. Han udvidede jorderne betragteligt, bl.a. ved køb af Frederiksholms arealer mod vest. Efter en brand i 1909 fik Melchior i 1910-11 opført det nuværende Henriksholm som en moderne herskabelig helårsbeboelse med en stor stab af tjenestefolk.  Hjemmet bar præg af familiens bredspektrede kulturelle, musikalske og sportslige interesser og en stor national og international bekendtskabskreds. Melchiorsvej blev anlagt i 2013.