Spring til indhold

Mothsvej

Mothsvej

Vejen er opkaldt efter Matthias Moth (1649 -1719). Han var Gehejmeråd i den enevældige centraladministration og oversekretær i dansk- norsk kancelli. Moth var særdeles sproginteresseret; han udfærdigede en banebrydende ordbog over det danske sprog i 60 foliobind og oversatte Ovids ”Metamorfoser”. Mothsgården var Matthias Moths landsted, og var i Moth-familiens eje 1684-1719. I dag er Mothsgården udstillingssted for Rudersdal Museer. Vejens nuværende forløb stammer fra 1925-26. Oprindelig del af Søllerød Slotsvej.