Oldtiden i Rudersdal

Udstillingen viser med sine lokale fund fra en stor del af Rudersdal Kommune glimt af oldtidens tre perioder – stenalder, bronzealder og jernalder.

 

Vedbækfundene

Tirsdag - fredag kl. 12-16
Lørdag - søndag kl. 12-17
Mandag lukket dog åben 2. påskedag og 2. pinsedag

Voksne 30 kr.
Pensionister og studerende 15 kr.
Børn under 18 år gratis.
Billet giver også adgang til Mothsgården.
Gratis adgang for medlemmer af Birkerød Lokalhistoriske Forening og Historisk-Topografisk Selskab for Søllerødegnen.

I udstillingen ”Oldtiden i Rudersdal” kan du se de ældste spor af mennesker i Rudersdal - to flintspidser fra Brommetidens stenalderjægere, som drev jagt her på egnen for 12.-13.000 år siden. Den ene flintspids er fundet ved Birkerød Statskole og den anden i Vedbæk Maglemose. 

I udstillingen er det også muligt at se de lokale udgaver af dolken på vores 100 kr. sedler. I den sidste del af bondestenalderen blev fem kornsegl og fem fint forarbejdede flintdolke nedlagt i et fugtigt moseområde i Nyvang i Trørød. De elegante, tynde flintdolke i Nyvangfundet er tydelige efterligninger af de metaldolke, som blev anvendt længere syd på.

Et andet fund fra et fugtigt område er to meget smukke halsringe, som i yngre bronzealder blev nedlagt i Svinesø Mose i Trørød. Halsringene er danefæ og blev fundet ved efterårsgravningen af en have i Trørød. Igennem hele bronzealderen nedlægges kostbare bronzegenstande på både tørre og våde steder. Formodentlig blev Trørødhalsringene nedlagt som et offer til guderne.