Spring til indhold

Udstillingen Oldtiden i Rudersdal

Oldtiden i Rudersdal

Udstillingen viser med sine lokale fund fra en stor del af Rudersdal Kommune glimt af oldtidens tre perioder – stenalder, bronzealder og jernalder.

 

I udstillingen ”Oldtiden i Rudersdal” kan du se de ældste spor af mennesker i Rudersdal - to flintspidser fra Brommetidens stenalderjægere, som drev jagt her på egnen for 12.-13.000 år siden. Den ene flintspids er fundet ved Birkerød Statskole og den anden i Vedbæk Maglemose. 

I udstillingen er det også muligt at se de lokale udgaver af dolken på vores 100 kr. sedler. I den sidste del af bondestenalderen blev fem kornsegl og fem fint forarbejdede flintdolke nedlagt i et fugtigt moseområde i Nyvang i Trørød. De elegante, tynde flintdolke i Nyvangfundet er tydelige efterligninger af de metaldolke, som blev anvendt længere syd på.

Et andet fund fra et fugtigt område er to meget smukke halsringe, som i yngre bronzealder blev nedlagt i Svinesø Mose i Trørød. Halsringene er danefæ og blev fundet ved efterårsgravningen af en have i Trørød. Igennem hele bronzealderen nedlægges kostbare bronzegenstande på både tørre og våde steder. Formodentlig blev Trørødhalsringene nedlagt som et offer til guderne.