Spring til indhold

Peder Mathiesens Vej

Peder Mathiesens Vej

Peder Mathiesens Vej blev anlagt som privatvej omkring 1927. Ifølge sognefogedprotokollen fra 1927 blev vejen oprindeligt navngivet Heidesvej - det vides ikke, hvorfor vejnavnet ændres til Peder Mathiesens Vej relativt kort tid efter. Vejen kan være opkaldt efter to forskellige personer; der er hidtil ikke fundet nogen dokumentation, som endelig afklarer, hvilke af nedenstående personer, vejen er navngivet efter:

Peter Mathias Petersen (1826 – 1902) var gårdejer i Kajerød. Han var født på Løbjerggård i Kajerød som søn af Mathias Pedersen og Kirsten Andersdatter. Han deltog i 1849-51 i Første Slesviske Krig ved 4. Dragonregiment. Ved hjemkomsten opførte han Pilegården på en udstykning af fødegårdens jorder. Gårdens jorder blev i 1964 udstykket; på arealet findes i dag bl.a. Pilegårdsparken med tilhørende grunde.  

Peter Mathiasen (1838 - 1906) var baneformand ved Statsbanerne i Birkerød. Han var medstifter af Birkerød Højreforening og formand for Birkerød Våbenbrødre. Han var søstersøn til Ludvig Jensen, som opførte Tornevangsgård. Han blev født i Ganløse ved Farum, voksede op som plejebarn hos bedsteforældrene Jens Nielsen og Karen Høier på Blegegården, nu Skrivergården.