Spring til indhold

Poulsvej

Poulsvej

Poulsvej er opkaldt efter en søn eller anden slægtning af grosserer Knud Olsen, som forestod udstykning og vejanlæg. Poulsvej blev anlagt omkring 1944.