Spring til indhold

Viggo Jarlsvej

Viggo Jarlsvej

Vejen er navngivet efter billedhuggeren Viggo Hieronimus Jarl (1879-1965). Ifølge hans testamente skulle der af hans formue oprettes en fond til støtte for unge studerende ved højere læreanstalter og til drift af et kollegium. Vejen blev anlagt i 2006 som adgangsvej til Viggo Jarl Kollegiet, der blev opført i 1973.